Privacy Statement

Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.


Registratie persoonsgegevens

Voordeelapparatuur.nl legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Voordeelapparatuur.nl biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met Voordeelapparatuur.nl en publiek gedeeld wordt en toegankelijk is.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van van Voordeelapparatuur.nl.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Voordeelapparatuur.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 9. Voordeelapparatuur.nl zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.


Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Voordeelapparatuur.nl over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@voordeelapparatuur.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Voordeelapparatuur.nl geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.


Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op www.voordeelapparatuur.nl/afmelden of door een e-mail te sturen naar info@voordeelapparatuur.nl


Cookiebeleid

Bij gebruik van de website van Voordeelapparatuur.nl kan door Voordeelapparatuur.nl of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door Voordeelapparatuur.nl gebruik gemaakt van cookies. Voordeelapparatuur.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

First party cookies. Deze worden door Voordeelapparatuur.nl gebruikt om ervoor te zorgen dat:

 1. de website optimaal functioneert,
 2. de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven en u niet telkens opnieuw uw loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen.

Third party cookies. Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:

 1. De analyse van de website door Google Analytics.
 2. Er voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.
 3. Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines heeft gezocht of waarvoor u bepaalde websites heeft bezocht.

Functionele cookies. Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.

Performance cookies. Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

Analytische cookies. Met deze cookies kan Voordeelapparatuur.nl de statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

Profilerings cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.


Verwijderen en wijzigen van Cookies

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld dat nieuwe cookies worden geweigerd. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Voordeelapparatuur.nl op de website advertenties presenteren.


Meer informatie

Wat zijn cookies (wikipedia)
Beheer cookies in Google Chrome
Beheer cookies in Microsoft Internet Explorer
Beheer cookies in FireFox
Beheer cookies in Safari

Contactadres

Voordeelapparatuur.nl
Thomas Edisonweg 4A
5151DJ Drunen
info@voordeelapparatuur.nl

 

Disclaimer

Op het gebruik van de website van Voordeelapparatuur.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Voordeelapparatuur.nl stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Voordeelapparatuur.nl met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Voordeelapparatuur.nl kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

Voordeelapparatuur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Voordeelapparatuur.nl niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Voordeelapparatuur.nl kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij Voordeelapparatuur.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeelapparatuur.nl niet toegestaan.

Persoonsgegevens

Voordeelapparatuur.nl houdt zich het recht voor ingevoerde persoonsgegevens, waaronder NAW en/of mailgegevens, op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten. Lees hier meer over in ons privacy beleid.

Heeft u vragen? Klantenservice Nu open
+31 (0)416 53 47 53

De voordelen van Voordeelapparatuur
 • Gratis bezorgd
 • Gratis retourneren
 • 30 dagen bedenktijd
 • Veilig betalen
iDeal Mister Cash Maestro Mastercard Visa Paypal
Kiyoh 0 Klanten over Voordeelapparatuur


Verleend geen garantie. Drie keer bellen en 3 keer mailen leverd geen gehoor.
Lees meer

(10 feb)


Geen
Lees meer

(28 jun)


Klantenservice
Lees meer

(01 apr)
Vergelijk